matpriser.nu

Matleveranskollen – vilka levererar till postkod 118 65

Affärssystem för livsmedelsindustrin & dagligvaruhandel

En viktig kompentent för att hantera, kontrollera och optimera de olika flödena inom branschen är ett effektivt affärssystem inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandel. Det förkortas ERP, vilket står för Enterprise Resource Planning. 

Marknaden har de senaste åren digitaliserats, kundernas krav förändrats och konkurrensen ställer krav på tidseffektiva arbetsprocesser. Ett effektivt ERP-system ökar tillgängligheten och automatiserar administrativa arbetsuppgifter, vilket stärker företaget och ökar kundnöjdheten. 

Fördelar med ett ERP

Att använda er av ett ERP-system ger er verksamhet en mängd fördelar som förbättrad lagerhantering, mer effektiva inköp och ökad produktivitet. Ett integrerat affärssystem för livsmedelsindustrin ger en bra helhetsbild och hjälper till att fatta mer informerade beslut, när ni har alla dessa bitar på plats kommer ert företag bli mer lönsamt.

Hantering av lager

Genom att samla all lagerinformation i ett enda system får ni en hundraprocentig överblick över lagret i realtid. Ni kan spåra in och utgående varor, optimera lagret efter försäljningen och automatisera beställningar för att undvika brist eller överlager. 

  • Sänk lagerkostnaden genom att identifiera era styrkor och svagheter. 
  • Förbättrad lagerkontroll genom uppdateringar i realtid. 
  • Ökad kundnöjdhet genom ett mer effektivt system med mindre leveransförseningar. 

Inköp

När ni blir mer digitala kan ni även effektivisera inköpsprocessen, ni får bättre kontroll över era utgifter och kan skapa en bättre relation till leverantörer. Ni slipper många manuella uppgifter som beställning av livsmedel och fakturera grossister, då sparar ni både tid och pengar. 

  • Minskade inköpspriser genom förbättrad kommunikation med era leverantörer. 
  • Samla alla utgifter och inkomster på ett ställe för att få bättre kontroll. 
  • Automatisera beställningsprocessen för att göra arbetet snabbare och smartare. 

Effektivisering

När systemet samlar alla information kan du effektivisera alla processer inom arbetet. När du har total insyn i verksamheten kan du ge kunderna snabbare och bättre service som att köpa in rätt produkter, hantera bäst före datum och spåra livsmedel. 

  • Fokusera på arbete som ger värde för er verksamhet istället för manuella uppgifter. 
  • Med tillgång till all information kan du fatta bättre beslut.
  • Spara pengar och öka dina intäkter, när ni kan lägga tid och pengar på rätt saker. 

Viktigt att tänka på när du väljer affärssystem

Att välja rätt affärssystem för livsmedelsindustrin och detaljvaruhandeln är ett viktigt beslut. Det kan ha en stor påverkan för hur er verksamhet presterar inom effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Tänk på vilka behov och krav ni har innan ni fattar ett beslut för vilken typ av ERP ni väljer. 

Integrering

Välj ett ERP-system som kan integreras med andra, redan befintliga system, som CMS, CRM och lönehantering. Genom att samla all information på ett ställe undviker ni dubbelarbete och säkerställer att systemen arbetar effektivt tillsammans.

Bokföring

Se till att systemet kan hantera all nödvändig bokföring och uppfyller alla lagkrav som finns. Systemet ska behandla fakturering, redovisning, skatterapportering och betalningar via olika lösningar. Det finns ERP som även erbjuder mer avancerade funktioner som budgetering och prognostisering. 

För livsmedelsindustrin

Om du är verksam inom livsmedelsindustrin och detaljhandeln behöver du ett affärssystem som är speciellt utformat för att möta branschens krav. Det omfattar spårbarhet av livsmedel, hantering av utgångsdatum och HACCP-efterlevnad, vilket är en metod för att identifiera, bedöma och hantera risker för livsmedel.